Voor een goede leraar moet er na één jaar verplicht vast contract komen

Scholen moeten goed functionerende leraren na één jaar verplicht een vast contract aanbieden als het aan onderwijsministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf ligt. Dat staat in een wetsvoorstel van de bewindsmannen, waarmee ze gehoor geven aan de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Leraren, schoolbestuurders en andere belanghebbenden mogen hun mening geven voordat het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gaat.

De verplichting zal gelden voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Zij moeten er ook voor zorgen dat minimaal 80 procent van het personeel in vaste dienst is. Bovendien worden er grenzen gesteld aan het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten dat mag worden ingehuurd. Een maximum van 5 procent van het overheidsgeld dat scholen ontvangen mag naar zelfstandigen of uitzendkrachten gaan. De wet moet gelden vanaf 2024.

Vier of vijf dagen in de week 

Leraren moeten volgens de nieuwe regels in principe een vast contract krijgen aangeboden voor vier of vijf dagen in de week. Alleen als de leraar daar zelf voor kiest of als de school "zwaarwegende argumenten" heeft, mag daarvan worden afgeweken. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de docent een specifiek vak geeft waar weinig werk voor is.

Strategisch personeelsbeleid 

In het voorstel voor de zogeheten wet Strategisch personeelsbeleid staan ook plannen om leraren beter te begeleiden, hen meer doorgroeimogelijkheden te geven en de werkdruk te verlagen.

De nieuwe regels moeten het aantrekkelijker maken om te kiezen voor het onderwijs en niet na verloop van tijd voor een ander carrièrepad te kiezen. De ministers hopen zo te voorkomen dat er steeds wisselende gezichten voor de klas staan.

Minister Wiersma zegt "nog te veel verhalen" te horen van "leraren die van het ene naar het andere tijdelijke contract gaan" of een fulltime baan bij elkaar moeten sprokkelen door op meerdere scholen te werken. "Dan is de lol er snel van af."

Vast contract 

In de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) van het primair en voortgezet onderwijs staat al vermeld dat scholen leraren in principe na een jaar een vast contract aan moeten bieden. Een motie van Peter Kwint (SP) met het verzoek om dit wettelijk te verplichten werd vorig jaar gesteund door een ruime Kamermeerderheid.

Door: ANP