Nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd

De nieuwe CAO VO 2020 is gepubliceerd. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Dit melden de VO-raad en VOS/ABB.

In april 2020 sloten de VO-raad en de onderwijsbonden een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO 2020. Begin mei werd bekend dat de leden van de VO-raad en vakbonden hun goedkeuring aan de CAO VO 2020 hadden gegeven. In de afgelopen periode zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord nader uitgewerkt in cao-teksten.
 
Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75 procent op 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent en volgt in juni een eenmalige uitkering van 750 euro.  
 
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids