Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

De invoering van de wet die de doorstroom van vmbo’ers naar de havo moet versoepelen loopt vertraging op. Dat betekent voor veel vmbo’ers dat zij toch nog zouden moeten voldoen aan de extra eisen die hun school kan stellen om na hun vmbo-examen in te stromen in havo 4. De VO-raad adviseert nu de scholen om, vooruitlopend op de nieuwe wet, vmbo-leerlingen die in 7 vakken eindexamen hebben gedaan zonder extra eisen toe te laten tot de havo. Dit meldt de VO-raad.

Nieuwe doorstroomwet

De nieuwe wet moest de doorstroom van vmbo’ers naar de havo versoepelen. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder voorwaarden doorstromen. Maar nu is gebleken dat deze doorstroomwet niet op tijd klaar is, moeten vmbo-leerlingen zich dit jaar nog conformeren aan de extra eisen die hun school kan stellen om na hun vmbo-examen in te stromen in havo 4. Veel scholen willen bijvoorbeeld dat vmbo’ers een gemiddelde van 6,8 op hun diploma hebben. 
 

Advies VO-raad

De VO-raad adviseert scholen nu om vmbo-leerlingen die een extra vak hebben gevolgd toch al zonder aanvullende eisen toe te laten tot de havo. Hiermee wil de raad tegemoet komen aan de leerlingen die anders misschien de dupe worden van de vertraging van de doorstroomwet. Zij hadden erop gerekend met een extra vak te mogen doorstromen naar de havo, maar moeten door de vertraagde wet misschien toch nog voldoen aan aanvullende eisen van de school, zoals het hebben van een examengemiddelde van 6,8.
 
De VO-raad is overigens niet onverdeeld enthousiast over de doorstroomwet. De raad vindt onder andere dat de programmatische aansluiting voor zowel de doorstroom van vmbo naar havo als van havo naar vwo nog gebrekkig is. De organisatie is met scholen in gesprek over facilitatie hierin.
 
Door: Nationale Onderwijsgids