Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Aan de hand van SWOT-analyses heeft het CAOP onderzocht wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn van de onderwijsarbeidsmarkt van nu. Er is zowel gekeken naar positieve aspecten van het onderwijs als naar verbeterpunten. Schoolbesturen kunnen met de analyses bekijken hoe ze het lerarentekort kunnen stoppen en hoe ze voor zowel huidig als toekomstig personeel interessant kunnen blijven. Dit meldt de VO-Raad. 

De positieve punten van de onderwijsarbeidsmarkt zijn onder meer de werkzekerheid, dat het werk zinvol is en dat er doorgroeimogelijkheden zijn voor leraren. Ook wordt baantevredenheid genoemd als sterk punt. Meer dan 80 procent van de ondervraagde docenten geeft aan tevreden te zijn over zijn of haar functie.
 
Verbeterpunten die genoemd worden zijn de hoge uitstroom van starters, ziekteverzuim, burn-outklachten en de hoeveelheid werk. Docenten geven aan te kampen met een hoge werkdruk. 
 
Kansen liggen in samenwerken. Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor samenwerking op regionaal gebied aangaande de problemen rondom het lerarentekort. 
 
Bedreigingen zijn concurrentie tussen scholen door de steeds groter wordende vraag naar personeel. Een andere bedreiging heeft te maken met demografische ontwikkelingen: een groot deel van de docenten zal met pensioen gaan de komende jaren. Bovendien wordt het leerlingenaantal kleiner. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids