Normal_geslaagd_examen_rugtas_vlag

De examenorganisatie in het voortgezet onderwijs moet verder worden versterkt, blijkt onder meer uit de casussen VMBO Maastricht en Calvijn College. Daarom neem minister Slob een aantal maatregelen, waaronder een aanscherping van het wettelijk kader en een uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor alle middelbare scholen is het vanaf 2021/2022 verplicht om een examencommissie te hebben. Ook worden de minimumeisen voor het programma van toetsing en afsluiting (pta) en het examenreglement aangescherpt en aangevuld, schrijft Slob. Ook scherpt Slob de eis aan rondom de mededeling van de schoolexamenresultaten door de school aan de leerlingen en ouders. 
 
Schoolbesturen moeten zich vanaf het jaar 2020 jaarlijks verantwoorden over de keuzes die zij maken op het gebied van toetsing en examinering, in het bijzonder als het gaat om het borgen van kwaliteit. Het eerste verantwoordingsjaar waarvoor dit geldt is 2019. Ook wil Slob met de VO-raad een handreiking opstellen voor besturen die te maken krijgen met problematiek rondom het schoolexamen of pta, op basis van reeds geleerde lessen. 
 
Slob wijst er tenslotte op dat scholen er niet alleen voor staan in de versterking van de examenorganisatie. Zowel voor het organiseren van (de correctie van) de centrale examens, als voor het organiseren en opstellen van pta’s is inmiddels veel materiaal beschikbaar waar scholen gebruik van kunnen maken, schrijft hij.
 
Door: Nationale Onderwijsgids