Roep om drempels tegen zorgfraudeurs

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Helemaal in deze onzekere tijden van corona is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het arbeidsvoorwaardenpakket, met daarin waardering voor alle medewerkers die zich ook in deze moeilijke omstandigheden inzetten om goed onderwijs overeind te houden. Dit meldt VO-raad.   

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75 procent op 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent en volgt in juni een eenmalige uitkering van 750 euro.  
 
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.
 
Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de leden van de VO-raad. Ook de onderwijsbonden raadplegen de achterban.  
 
De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2021. Lees hier het onderhandelaarsakkoord
 
Door: Nationale Onderwijsgids