Landelijk dringend mondkapjesadvies buiten lessen in middelbare school

Middelbare scholieren krijgen het dringende advies om buiten de les een mondkapje dragen. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, na overleg met onder andere de VO-raad. Het advies geldt vanaf maandag.

Schoolbesturen beslissen zelf of een mondkapje verplicht wordt op hun scholen. Dat moet altijd in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin onder andere ouders en personeelsleden zitten.

Leerlingen mogen het mondkapje weer afdoen zodra ze in de klas zitten. Ook tijdens praktijklessen is het gewenst dat leerlingen een mondkapje dragen als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden met de leraar. Dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid, bijvoorbeeld tijdens praktijklessen waar gekookt of gelast wordt. Onderling hoeven middelbare scholieren geen afstand te houden.

Niet voor basisscholen

Het advies geldt niet voor kinderen op basisscholen. De kans dat basisschoolkinderen het virus verspreiden is aanzienlijk lager, schrijft het ministerie.

Ook in het mbo, hbo en op de universiteit verandert er niets op het gebied van mondkapjes. Daar kan men 1,5 meter afstand houden, omdat studenten dankzij online onderwijs niet altijd meer naar lessen of colleges op locatie hoeven. Zo is het gemiddelde aantal aanwezige studenten op het mbo daardoor nog maar 30 procent, schrijft het ministerie.

Andere coronamaatregelen

De andere coronamaatregelen op middelbare scholen blijven van kracht. Zo moeten leerlingen afstand houden met onderwijspersoneel en vaak hun handen wassen. Ook moeten scholen besmettingsgevallen melden bij de GGD. Leerlingen met klachten blijven thuis.

Het aantal besmettingen in het voortgezet onderwijs stijgt. Volgens VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller was er behoefte aan landelijke regie. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de scholen open kunnen blijven, zegt hij.

Mondkapjes in publieke binnenruimte

Woensdag werd bekend dat het gewenst is dat iedereen in een publieke binnenruimte een mondkapje draagt. Volgens premier Mark Rutte kon een uitzondering worden gemaakt voor scholen, omdat de leraar daar 1,5 meter afstand moet houden tot de leerlingen. Maar middelbare scholen konden niet achterblijven, vindt Rosenmöller.

Door: ANP