Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

De Almeerse Scholen Groep (ASG) geeft aan zes mensen een spoedcursus ‘leraar worden’. In veertien maanden kunnen deelnemers door zelfstudie en stages hun onderwijsbevoegdheid halen. Hiermee wilde ASG het lerarentekort het hoofd bieden. Dit meldt Omroep Flevoland.

Een normale pabo-opleiding duurt vier jaar. Maar er studeren niet genoeg leraren af. Deze spoedcursus duurt slechts 14 maanden en de deelnemers geven, eerst door middel van een stage, meteen les aan de leerlingen. De theoretische lesstof wordt via zelfstudie gedaan. De cursisten moeten beschikken over hbo-niveau en onder andere pedagogisch en didactisch sterk zijn.
 
Cursisten verbinden zich dan voor drie jaar aan de ASG. Hiervoor krijgt de scholengroep overheidssubsidie. In totaal zijn er 10 plaatsen beschikbaar; er zijn dus nog 4 plekken vrij. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids