Pabostudenten kunnen opnieuw uitstel krijgen voor toelatingstoetsen

Ook komend schooljaar krijgen pabostudenten de mogelijkheid tot uitstel voor hun toelatingstoetsen. Daardoor hoeven ze de toelatingstoetsen pas te behalen voor 1 januari van het lopende studiejaar, in plaats van voor het begin van de opleiding. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De optie om de toelatingstoetsen pas later te doen werd in 2020 voor het eerst ingesteld vanwege de coronapandemie. De toetsen worden meestal op de hogescholen zelf afgenomen, en dat zorgde voor problemen, aangezien mensen met coronagerelateerde klachten de tests daardoor niet konden maken. Om die aankomend studenten toch ook een kans te geven, werd het mogelijk gemaakt om alvast met de opleiding te beginnen en de toetsen uiterlijk 1 januari 2021 te halen. Deze regeling wordt nu ook in het schooljaar 2021-2022 toegepast.

Positief effect

Volgens de Vereniging Hogescholen (VH) heeft deze regeling een positief effect gehad. In het afgelopen schooljaar haalde ongeveer 80 procent van de (aspirant-)studenten de toelatingstoetsen, terwijl dit percentage een jaar daarvoor lager lag. De VH zegt daarbij dat de cijfers wel slechts een schatting zijn, aangezien van een paar grote pabo’s de percentages niet bekend zijn.

Door: Nationale Onderwijsgids