Pabo gaat opsplitsen om meer mannen voor de klas te krijgen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil meer mannen voor de klas krijgen in het basisonderwijs. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de pabo vanaf 2022 gesplitst: er komt een specialisatie voor jongere kinderen en een voor oudere kinderen. Op die manier hoopt het ministerie dat meer mannen, die vaak niet stage willen open bij de kleuters, er voor kiezen om de pabo te gaan doen. Dit meldt ScienceGuide.

In de Tweede Kamer bestaat de wens om de pabo op te splitsen al langer en nu ligt er dan ook daadwerkelijk een conceptwetsvoorstel dat dit moet gaan regelen. De reguliere, brede pabo blijft bestaan, maar dankzij dit wetsvoorstel kunnen hbo-scholen vanaf 2022 ook nieuwe gespecialiseerde lerarenopleidingen aanbieden. Zo kunnen studenten er voor kiezen om opgeleid te worden als leraar voor jonge of juist oudere kinderen. Ze krijgen dan ook alleen de bevoegdheid om aan die specifieke leeftijdsgroep les te geven.

Gendergelijkheid

Op deze manier hoopt het ministerie de pabo in het algemeen aantrekkelijker te maken, maar specifiek ook voor mannen. De wens is om de gendergelijkheid op de pabo te verbeteren. Nu kiezen veel mannen niet voor de pabo omdat ze het niet zien zitten om stage te lopen bij jonge kinderen.

Door: Nationale Onderwijsgids