Normal_docent_leraar

Per september 2020 kunnen pabo-studenten op zes verschillende scholen een specialisatie voor het jonge óf oudere kind kiezen. CDA en VVD dienden hiertoe een motie in omdat er veel studenten zijn die al vroeg weten of ze willen lesgeven aan het jonge of oudere kind. Minister Van Engelshoven van Onderwijs maakt hiermee wettelijke lesbevoegdheid voor het jonge of oudere kind mogelijk. Dit meldt de PO-Raad.

De specialisaties die per september van start gaan zijn pilots, waaraan een impactanalyse is verbonden die onder meer de flexibiliteit van scholen en arbeidsmarkt in kaart brengt. Deze moet de aankomende wetswijziging voor opleidingen tot lesbevoegdheid voor het jonge of oudere kind vanaf volgend studiejaar al dan niet doorgang geven.

De PO-Raad is kritisch, want vreest met de wetswijziging voor meer leraren met een beperkte bevoegdheid en dat is ongewenst, gezien het nijpende lerarentekort.

Door: Nationale Onderwijsgids