Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

Schoolbesturen kunnen in 2019 en 2010 subsidie krijgen voor het volgen van de opleiding tot leraar door een onderwijsassistent. Voor beide jaren is een bedrag van 1 miljoen euro uitgetrokken. Dit meldt de Staatscourant.

Voor zowel 2019 als 2020 is 1 miljoen euro begroot. De subsidie bedraagt 5000 per onderwijsassistent per jaar, gedurende maximaal vier jaren. De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf het moment waarop de onderwijsassistent is gestart met de opleiding tot leraar. Reden voor de subsidie is het lerarentekort.
 
Aanleiding voor de regeling is een combinatie van een motie van het lid Kwint en de uitkomsten van een daaropvolgend onderzoek onder onderwijsassistenten dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd. In de motie wordt de regering verzocht om de doorstroom van werkende onderwijsassistenten te stimuleren en daarbij voorstellen te doen die rekening houden met inkomstenverderving en hoge kosten voor het collegegeld. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen circa 40 procent stijgt wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids