Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs
Zowel het aantal juffen als de vergrijzing is de laatste jaren toegenomen binnen het onderwijs. Veel leerkrachten ervaren een grote werkdruk en het ziekteverzuim ligt hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends dat een overzicht geeft van een aantal relevante ontwikkelingen omtrent leerkrachten in het basisonderwijs. Dit meldt het CBS. 

Toename van juffen en oudere leraren

In 2017 waren 154 duizend leraren werkzaam in het basisonderwijs. Het overgrote deel hiervan is vrouw en dat deel neemt naar verhouding ook nog steeds toe. De vergrijzing in het basisonderwijs neemt eveneens toe: 20 procent van alle leerkrachten is op dit moment minstens 55 jaar en zal dus in de komende jaren met pensioen gaan. 
 

Werkdruk en verzuim

De zelf ervaren werkdruk blijkt bij leraren in het basisonderwijs hoger te liggen dan bij werknemers in andere sectoren. Hierbij spelen ook zaken als emotionele zwaarte en een gebrek aan autonomie een rol. Ook is er in de afgelopen jaren een sterkere toename van het ziekteverzuim.
 

Salaris

Jonge leraren verdienen net onder het gemiddelde van wat vergelijkbare werkenden in andere sectoren aan loon krijgen. Hoe ouder de juf of meester, des te groter worden de loonverschillen in het nadeel van de leerkracht. Onduidelijk is of beperkte doorgroeimogelijkheden in het basisonderwijs hierbij een rol spelen.
 

Pabostudenten

De laatste twee jaar neemt het aantal pabostudenten weer licht toe, na jaren van toenemende daling. De afname van het aantal studenten kan onder meer geweten worden aan de verscherpte toelatingseisen voor de pabo. Ook de invoering van het leenstelsel heeft een rol gespeeld.
 
Het artikel van het CBS is hier te lezen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids