Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Inmiddels bijna 120 schoolbesturen hebben het manifest ‘Stop dit lerarenregister’ ondertekend. Met het manifest protesteren de schoolbesturen tegen het huidige lerarenregister en roepen ze op tot onderwijsprofessionalisering vanuit vertrouwen. Dit meldt Leve het onderwijs, een initiatief ván schoolbesturen, vóór schoolbesturen, leraren en iedereen die het onderwijs liefheeft.

In het manifest roepen de schoolbestuurders op om niet mee te werken aan het huidige lerarenregister. In plaats daarvan willen ze professionalisering in een open leerruimte: “Voortdurende professionalisering van leraren, op hun eigen manier, onder hun eigen regie. Zodat leraren weer tijd hebben om van betekenis te kunnen zijn.” De besturen willen zelf hiervoor de verantwoordelijkheid nemen door te zorgen voor een rijke leeromgeving, professionalisering en goed onderwijs. 
 
De ondertekenaars van het manifest zullen de gevraagde gegevens voor het lerarenregister niet aanleveren bij DUO. Collega-besturen wordt opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. Of leraren zelf gegevens verstrekken, is hun eigen afweging.
 
Het lerarenregister ligt al geruime tijd onder vuur. Vorige week liet de Onderwijscoöperatie weten de ondersteuning van het lerarenregister terug te geven aan de minister. Het lerarenregister zou vanaf 1 augustus 2018 van start moeten gaan, maar kent weinig draagvlak onder schoolbesturen en leraren. Te veel is nog onduidelijk over de nut en de implementatie ervan. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids