Logo_onderwijscooperatie_logo

Annet Kil van de Onderwijscoöperatie stopt per 1 juni met haar functie als directeur van de organisatie. “Na zes geweldig leerzame maar ook zeer intensieve jaren is het tijd voor iets anders”, aldus Kil. Ook vindt ze dat zowel haar ambities als haar competenties niet meer passen bij de nieuwe weg die de Onderwijscoöperatie is ingeslagen. Dit meldt de Onderwijscoöperatie.

Kil schrijft dat ze met bijzonder veel genoegen terugkijkt “op deze periode waarin de Onderwijscoöperatie zichzelf moest uitvinden”. Ze zag dat iedereen, hoewel niet altijd rimpelloos, vanuit passie en vakmanschap zich inzette.” Nu gaat de Onderwijscoöperatie een nieuwe fase in, waarbij een kwartiermaker wordt aangesteld om de organisatie te herijken. Kil ziet zichzelf niet als de aangewezen persoon om de Onderwijscoöperatie hierin te leiden. “Mijn ambities en competenties sluiten daar niet meer op aan en dus is het tijd om het stokje over te dragen.”
 
De afgelopen jaren is de Onderwijscoöperatie actief geweest om het leraarschap een hogere status te geven. De laatste tijd echter zijn wat twijfel en onvrede ontstaan over de Onderwijscoöperatie, mede rond het lerarenregister. Dit wierp vragen op zoals: Is de Onderwijscoöperatie wel écht van, voor en door de leraar? en Is de Onderwijscoöperatie wel voldoende bezig met haar kerntaken? Een frisse wind, ofwel een kwartiermaker, blijkt nodig om de organisatie te herijken en het vertrouwen van de leraren te blijven behouden. Tegelijkertijd moet er een organisatie staan die uitwerking van de wet, implementatie van de wet én ondersteuning van de nieuwe Deelnemersvergadering kan waarmaken. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids