Directeur SBO De Catamaran vertrekt na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

SBO De Catamaran, school voor speciaal basisonderwijs, wil zijn schooldirecteur ontslaan. De school beschuldigt de directeur onder andere van een onveilige werksfeer, maar de persoon in kwestie ontkent dit. Maandag 8 april stonden de beide partijen voor de rechter. Daar zijn ze tot een oplossing gekomen: de directeur vertrekt, ondanks dat er geen sprake is van aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag, aldus het Dagblad van het Noorden.

Het schoolhoofd zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en niet over voldoende zelfreflectie beschikken. Hierdoor kwam de school tot de conclusie dat verdere samenwerking geen optie was. De directeur zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘traumatische, intimiderende en contraproductieve incidenten’, waaronder pesten, agressie en intimidatie. Op basis van deze beschuldigingen heeft de school besloten hem afgelopen jaar te schorsen en zijn ze een onderzoek gestart.  

Directeur beschadigd door beschuldigingen

De schooldirecteur gaf samen met zijn advocaat aan dat het in deze zaak gaat om ‘’buitengewoon ernstige beschuldigingen die niet concreet worden gemaakt.” Ook gaf het schoolhoofd in de rechtbank aan niet op de hoogte te zijn gebracht van het hele onderzoek dat tegen hem liep. Dat de school zijn schorsing publiekelijk bekend maakte, terwijl er nog niks was bewezen tegen hem wat betreft grensoverschrijdend gedrag, heeft hem beschadigd.

Hij geeft aan dat hij op straat is uitgescholden voor pedofiel en dat zijn zoon het zwaar te verduren kreeg. De directeur heeft nooit signalen gekregen dat hij niet goed zou functioneren. De rechter was van mening dat de handelingswijze van de school niet het meest zorgvuldig is geweest. De edelachtbare vroeg zich af of de wijze waarop is gehandeld niet te hard is geweest.

Terugkeer onmogelijk

Ondanks alle beschuldigingen en de wrede handelingswijze, wenste het schoolhoofd nog steeds terug te keren op de school, maar dat was volgens de school niet mogelijk. Er zouden namelijk signalen van buitenaf zijn gekomen dat werknemers ontslag zouden nemen, mocht de directeur terugkeren. Daarom moesten de beide partijen tot een andere oplossing komen. Dat is uiteindelijk een definitief vertrek van de directeur geworden.

De schooldirecteur zal hier een vergoeding en positief getuigschrift voor terugkrijgen. De school zal ook publiekelijk bekendmaken dat er geen bewijzen zijn voortgekomen uit het onderzoek en dat de beide partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema