Normal_4ae00303-ebae-481c-bc9f-2a9caff7def1

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. ir. Jos Trienekens benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Information Management in Educational Value Networks' aan de Open Universiteit. De leerstoel bij de faculteit Management, Science & Technology wordt gefinancierd door DEKRA Certification B.V. in Arnhem. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De benoeming is ingegaan op 1 oktober 2015. Dat meldt de Open Universiteit.

Samenwerkende, onderwijskundige organisaties worden in toenemende mate gekenmerkt door een service-oriëntatie. Ze ontwikkelen steeds vaker gezamenlijk en in onderlinge afstemming nieuwe diensten en dienstverleningsprocessen. Doel is het gezamenlijk creëren van toegevoegde, onderwijskundige waarde. Er worden bijvoorbeeld geavanceerde IT-toepassingen zoals e-learning en kennismanagementsystemen ontwikkeld om zowel de integratie als de kwaliteitsborging van trainings-, toetsings-, accreditatie- en certificeringsprocessen te verbeteren. Tevens vragen de complexiteit en de dynamiek van onderwijskundige netwerken om een effectief informatiemanagement.

Het onderzoek van de leerstoel zal worden uitgevoerd binnen onderwijskundige netwerken op het grensvlak van bedrijfsprocessen en informatietechnologie. Een belangrijk focusgebied is kwaliteitsborging op basis van accreditatie en internationale standaarden. Het onderzoek van de leerstoel 'Information Management in Educational Value Networks' sluit aan bij de verschillende onderzoeksprogramma's van de faculteit Management Science & Technologie, zoals 'Learning' en 'Innovation'. In samenhang met die programma's zal het onderzoek van de leerstoel zich richten op diverse aspecten van samenwerkende onderwijskundige organisaties, zoals kwaliteit van informatie en informatie-uitwisseling, interorganisationeel leer- en kennismanagement en netwerkperformance.

© Nationale Onderwijsgids