Normal_rwbenoeminggerritjanzwenne17060tilenarrow

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Gerrit-Jan Zwenne benoemd tot hoogleraar Gegevensbescherming in de Nederlandse rechtspraktijk bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 juni 2023. Dit meldt de Open Universiteit. 

Gerrit-Jan Zwenne geldt als een van de meest ervaren en vooraanstaande juristen op het gebied van gegevensbeschermingsrecht. De focus van zijn onderzoek en onderwijs ligt op de toepassing en werking van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Sinds 2011 is hij hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de Universiteit Leiden. Zwenne gaat binnen de Open Universiteit deel uitmaken van de vakgroep privaatrecht, sectie gegevensbescherming en privacyrecht.

Invulling leerstoel

Het gegevensbeschermingsrecht is volop in ontwikkeling. Er is nog veel discussie over kernbegrippen. Bijvoorbeeld: Wanneer kwalificeren IP-adressen als een persoonsgegeven? En wanneer niet? Wat verstaan we onder gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens? Wanneer kun je spreken van rechtsgeldige toestemming? In welke gevallen is toestemming nodig? Wat is een gerechtvaardigd belang? En welke rol spelen de privacytoezichthouders daarbij? Deze, en vele andere vragen, worden beantwoord door rechter, de wetgever en de toezichthouders, maar hun antwoorden zijn niet altijd even consistent. In zijn onderzoek en onderwijs richt Zwenne zich op deze ontwikkelingen.

Masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht

Sinds september 2022 biedt de Open Universiteit de masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht aan. De nieuwe leerstoel waarborgt twee startmomenten voor de masteropleiding per jaar. Gerrit-Jan Zwenne gaat een actieve rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe (keuze)cursussen binnen deze master, de eerste volledige academische master over gegevensbescherming en privacyrecht in de Nederlandse rechtspraktijk. Hierbij is bijzondere aandacht voor de wijze waarop (nieuwe) technologieën ingrijpen op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, maar ook hoe die technologieën gebruikt kunnen worden ter verwezenlijking van de privacy van mensen.

Door: Nationale Onderwijsgids