Wachtlijst voor zwemles inkorten voor zwemveiligheid Oekraïense kinderen

De vluchtelingenstroom naar Nederland blijft aanhouden. De grote hoeveelheid verwelkomde kinderen heeft effect op het onderwijs. Hierbij blijft het zwemonderwijs onbenoemd, net als tijdens de coronacrisis. De overheid heeft miljoenen euro’s subsidie beschikbaar gesteld om gemeentebaden overeind te houden. Nu is het tijd om deze baden hiervoor iets terug te vragen: een verplichting om kinderen op te nemen. Zo kan verdrinkingsgevaar van deze doelgroep worden voorkomen. Dat meldt ANP Expert Support. 

De overheid opent vandaag de eerste scholen voor Oekraïense vluchtelingen. Een hele goede zaak als het gaat om het opstarten van primaire zaken voor deze kinderen. Een zorgelijk punt blijft de zwemveiligheid. In Nederland zitten ruim 300.000 kinderen op zwemles, maar bijna hetzelfde aantal kinderen staat op een wachtlijst. De verwachting is dat er duizenden Oekraïense kinderen geruime tijd in Nederland zullen verblijven. Voor al deze kinderen is zwemveiligheid van belang.

Subsidiegelden 

In Nederland zijn er ruim 600 zwembaden die draaien op subsidiegelden. Dezelfde zwembaden zijn ruim gecompenseerd in de coronatijd voor de omzetderving door de SPUKIJZ-regeling. Het wordt tijd dat de overheid wat terug gaat vragen aan deze zwembaden, zodat alle kinderen zwemles kunnen krijgen.

Het is daarom aan minister Helder om de gesubsidieerde partijen op het matje te roepen. De oproep aan de overheid is om de ogen niet te sluiten voor het potentiële verdrinkingsgevaar van deze kinderen. Kies ervoor om zwembaden die steun hebben ontvangen via de SPUKIJZ een tegenprestatie te laten bieden en/of bied extra steun, aan partijen zoals zwemscholen die bereid zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Ondernemers zijn niet de beroerdste hun steentje bij te dragen, alleen dit kan niet voor niets.

Door: Nationale Onderwijsgids