Normal_ict_vrouw_werken_studeren3465

De 43 duizend vluchtelingen die nog maar kort in Nederland zijn en zich oriënteren op het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs, vinden voortaan alle informatie op één plek: in de Pathfinder voor vluchtelingstudenten. De tool werd vandaag aangeboden aan de minister van Onderwijs. Dit meldt de MBO Raad.

Minister Bussemaker van Onderwijs sprak zich lovend uit over de Pathfinder: "Onderwijs is van cruciaal belang voor vluchtelingstudenten om zich te ontwikkelen, maar vooral ook om zich snel thuis te voelen. Met deze tool wordt het voor hen een stuk overzichtelijker om hun weg in het mboen hoger onderwijs te vinden.”
 
De Pathfinder voor vluchtelingstudenten bundelt informatie over zaken als taalonderwijs, studiefinanciering, studiekeuze, taalschakeltrajecten en diplomawaardering. Onderwijsinstellingen en andere organisaties zoals gemeentes kunnen de online tool eenvoudig inbouwen op hun eigen websites. Zo kunnen vluchtelingstudenten op verschillende plekken dezelfde actuele en betrouwbare informatie vinden.
 
De online tool is gerealiseerd door EP-Nuffic en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, in samenwerking met het onderwijsveld, DUO, UWV, SBB, Studielink, ITTA en de MBO Raad. De Pathfinder is een resultaat van de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs, bestaande uit het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, VSNU, Echo, EP-Nuffic en het UAF. Deze taskforce is opgericht om een antwoord te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de toename van het aantal vluchtelingen. Aanvankelijk richtte de ontwikkeling van de Pathfinder zich op hoger onderwijs, maar in overleg met de MBO Raad is nu ook informatie beschikbaar over studeren in het mbo.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids