NOG Over basisonderwijs

In Nederland gaan ongeveer anderhalf miljoen kinderen naar een school in het primair onderwijs, een verzamelnaam voor scholen in het basis- en speciaal onderwijs

Op deze scholen leren kinderen naast algemene kennis over verschillende onderwerpen ook zaken als het omgaan met andere kinderen. Voor kinderen van vijf tot en met achttien jaar bestaat de leerplicht. Deze plicht bestaat om te garanderen dat ieder kind gebruik kan maken van het recht op onderwijs, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Het basisonderwijs is er voor de groep kinderen van 4 tot 13 jaar. Pas vanaf de vijfde verjaardag is het kind leerplichtig. Kinderen die niet goed mee kunnen komen in het basisonderwijs kunnen overstappen naar het speciaal onderwijs. Kinderen die het basisonderwijs hebben afgerond, stromen door naar het voortgezet onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids