NOG Wat is leerplicht?

In 1969 is de Leerplichtwet aangenomen. Deze wet regelt de leer- en de kwalificatieplicht. De leerplicht geldt voor alle kinderen van vijf tot en met 16 jaar.

Hoewel de meeste kinderen vanaf hun vierde jaar naar school gaan, telt voor hen de leerplicht nog niet. Voor hen gelden wel de regels voor aanwezigheid van de school waar het kind onderwijs volgt. Het traject op de basisschool telt voor acht jaar van de leerplicht mee, ook als het verkort is afgerond. Het totale verplichte lestraject telt twaalf jaar. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat aan de leerplicht wordt voldaan.

Wat is kwalificatieplicht?

Voor kinderen tot en met 18 jaar telt de kwalificatieplicht. Aan deze plicht is voldaan wanneer een kind 18 jaar is geworden of voor de achttiende verjaardag een startkwalificatie hebben gehaald. De startkwalificatie geldt voor de overheid als minimumeis voor het goed functioneren in de maatschappij. 

© Nationale Onderwijsgids