NOG Excursies

Kunstzinnige oriëntatie is een kerndoel van het basisonderwijs. Cultuureducatie is daarom een vast onderdeel van het onderwijsprogramma in het Nederlandse basisonderwijs. Alle vormen van onderwijs waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet vallen onder de noemer cultuureducatie. Meestal is het doel van cultuureducatie om inzicht in cultuur zelf te verwerven en vaardigheid te krijgen in artistieke technieken en uitdrukkingsvormen. Ook kan cultuureducatie gebruikt worden ter ondersteuning van andere leergebieden, zoals maatschappijleer of aardrijkskunde. Hieronder vindt u een lijst met musea en de diensten die zij aanbieden op het gebied van cultuureducatie:

CODA Bibliotheek, Museum en Archief

Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA) is een cultuurhuis in de stad Apeldoorn. CODA huisvest een openbare bibliotheek, archief en museum. Het CODA is een kennis- en informatiecentrum. Het CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. De ruim 350 archieven zijn openbaar gemaakt zodat iedereen de documenten kan raadplegen. CODA vervult de functie van gemeentearchief. Het archief bevat ook vele meters beeldmateriaal. Het CODA Museum toont de geschiedenis van Apeldoorn en omstreken. Klik hier om te zien welke educatieve mogelijkheden het CODA aanbiedt.

Fries Museum

Het Fries Museum gaat over de Friezen en over Friesland. In het museum staan historische artefacten en objecten die het verhaal van Friesland vertellen. Er wordt aandacht besteed aan de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. Klik hier om te zien welke educatieve mogelijkheden het Fries Museum aanbiedt.

Museum voor Anatomie en Pathologie

Het Museum voor Anatomie en Pathologie is onderdeel van, en gevestigd in, het Radboud Universitair Medisch Centrum (UMC). In de twee tentoonstellingen - Anatomie en Pathologie - kunnen de bezoekers het menselijke lichaam bestuderen aan de hand van de tentoongestelde preparaten. Het museum vervult een belangrijke studiefunctie voor medische studenten. Er zijn daarnaast veel middelbare scholen en zorg- en verpleegkundeopleidingen die een bezoek aan het museum als verplicht onderdeel in hun lespakket opgenomen hebben. Klik hier om te zien welke educatieve mogelijkheden het Museum voor Anatomie en Pathologie aanbiedt.

Museum Elburg

Het Museum Elburg is gevestigd in een 15e eeuws vrouwenklooster in de vestingstad Elburg. Het museum heeft een uitgebreide collectie voorwerpen over de geschiedenis van Elburg en haar omgeving. Bezoekers kunnen de voormalige kloosterpanden bezoeken, inclusief de bijzondere, middeleeuwse dubbelkapel, een Vischpoort, de kazematten, de kerktoren en het oude muurhuisje. Klik hier om te zien welke educatieve mogelijkheden het Museum Elburg aanbiedt.

Nationaal Onderwijsmuseum

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft, met meer dan 350.000 voorwerpen, de grootste onderwijscollectie ter wereld. In een levendige en veelzijdige tentoonstelling laat het museum de vele aspecten van het onderwijs en de invloed ervan op jeugdcultuur zien. Het Onderwijsmuseum is gelokaliseerd in het zorgvuldig gerestaureerde gebouw De Holland uit 1939 in Dordrecht. Het museum heeft ruim 2500 m² aan publieks- en tentoonstellingsruimten, een sfeervolle commissarissenkamer, een winkel, en een museumcafé met tuin. 
 
Universiteitsmuseum Groningen
 
Het Universiteitsmuseum is sinds 1934 een wetenschapsmuseum in het academische hart van de studentenstad Groningen. Het museum heeft een veelzijdige collectie, waarin natuur, cultuur en wetenschap in elkaar over lopen. De bovenzaal van het museum is ingericht als klassieke museumzaal met grote vitrinekasten waarin allerlei voorwerpen uit de 400-jarige geschiedenis van de universiteit zijn tentoongesteld, van medische preparaten tot wetenschappelijke instrumenten.
 
© Nationale Onderwijsgids