NOG Wat is basisonderwijs?

Wat is basisonderwijs?

Het basisonderwijs is het reguliere onderwijs dat kinderen van 4 tot 12 jaar volgen. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool. De basisschool is onderverdeeld in acht groepen. De kinderen moeten per jaar bepaalde leerdoelen behalen. Als zij hierin slagen, gaan zij aan het eind van het schooljaar over naar de volgende groep. Groep 1 is de eerste groep en groep 8 is de laatste. Kinderen die het basisonderwijs hebben afgerond, stromen door naar het voortgezet onderwijs. Kinderen gaan van maandag tot en met vrijdag naar de basisschool. In Nederland zijn de basisschoolleerlingen meestal vrij op woensdagmiddag.

Wat is primair onderwijs?

Het primair onderwijs is een verzamelnaam voor scholen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Wanneer kinderen niet goed mee kunnen komen in het basisonderwijs kunnen zij overstappen naar het speciaal onderwijs.

Leerplicht

Kinderen in Nederland zijn van 5 tot 16-jarige leeftijd leerplichtig. Oftewel: zij moeten in ieder geval van hun 5e tot hun 16e levensjaar naar school. Kinderen moeten dus uiterlijk op 5-jarige leeftijd aan hun basisonderwijs beginnen. Basisscholen laten echter kinderen vanaf 4-jarige leeftijd toe. Als een kind de basisschool doorloopt zonder een klas te blijven zitten, is hij op 12- of 13-jarige leeftijd klaar met het basisonderwijs. De wettelijke bovengrens voor de leeftijd van een basisschoolleerling is 14 jaar.

Basisscholen worden opgedeeld in openbare en bijzondere basisscholen. Deze scholen geven les vanuit verschillende godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen.

© Nationale Onderwijsgids