NOG Wat is basisonderwijs?

Wat is basisonderwijs?
 
Het basisonderwijs is het reguliere onderwijs dat kinderen van 4 tot 12 jaar volgen. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool. De basisschool is onderverdeeld in acht groepen. De kinderen moeten per jaar bepaalde leerdoelen behalen. Als zij hierin slagen, gaan zij aan het eind van het schooljaar over naar de volgende groep. Groep 1 is de eerste groep en groep 8 is de laatste. Kinderen die het basisonderwijs hebben afgerond, stromen door naar het voortgezet onderwijs. 
 
Lestijden
 
Sinds 1 augustus 2006 is de Wet flexibilisering schooltijden van kracht. Sindsdien mogen scholen zelf de lestijden bepalen, zolang er maar 7520 lesuren (onderwijstijd) in acht jaar worden gegeven. Steeds meer basisscholen laten de traditionele lestijden met een lange middagpauze en een vrije woensdagmiddag los. Zij gaan over op het continurooster. Dit betekent dat de lange pauze tussen de middag wordt ingekort en kinderen eerder vrij zijn. Door deze kortere onderbreking van het schoolprogramma wordt meer rust gecreëerd waardoor de kinderen meer gefocust blijven op het schoolwerk.
 
Wat is primair onderwijs?
 
Het primair onderwijs is een verzamelnaam voor scholen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Wanneer kinderen niet goed mee kunnen komen in het basisonderwijs kunnen zij overstappen naar het speciaal onderwijs.
 
Leerplicht
 
Kinderen in Nederland zijn van 5 tot 16-jarige leeftijd leerplichtig. Oftewel: zij moeten in ieder geval van hun 5e tot hun 16e levensjaar naar school. Kinderen moeten dus uiterlijk op 5-jarige leeftijd aan hun basisonderwijs beginnen. Basisscholen laten echter kinderen vanaf 4-jarige leeftijd toe. Als een kind de basisschool doorloopt zonder een klas te blijven zitten, is hij op 12- of 13-jarige leeftijd klaar met het basisonderwijs. De wettelijke bovengrens voor de leeftijd van een basisschoolleerling is 14 jaar.
 
Soorten basisonderwijs 
 
Basisscholen worden opgedeeld in openbare en bijzondere basisscholen. Deze scholen kunnen zowel gebaseerd zijn op levensbeschouwelijke overtuigingen als op onderwijskundige visies.
 
Zomerscholen
 
Bij sommige kinderen zakt hun kennis tijdens de zomervakantie weg. Daarom zijn er scholen die in het weekend of tijdens de vakantie de deuren openen. Tijdens de zomermaanden kunnen basisschoolleerlingen terecht op de zomerschool. Een zomerschool duurt 1, 2 of 3 weken. Er wordt 4 of 5 dagen per week lesgegeven. In de weekendscholen krijgen leerlingen vooral les in taal en rekenen. 
 
Daarnaast is er de po-vo zomerschool. De po-vo zomerschool is bedoeld voor leerlingen die na de zomervakantie de overstap maken van groep 8 naar de brugklas. De leerlingen volgen in de zomervakantie een programma van één of enkele weken, dat hen helpt om een goede start te maken in de brugklas en hen voorbereidt op de veranderingen die hen te wachten staan. Ook kan de zomerschool een bijdrage leveren aan het opheffen van een dubbele zomerdip: de combinatie van een dip na de Eindtoets en de extra lange zomervakantie.
 
© Nationale Onderwijsgids