Aantal aangevraagde gratis lespakketten over vuurwerk dit jaar bijna verdubbeld

Het aantal aangevraagde gratis lespakketten over veilige omgang met vuurwerk is bijna verdubbeld. Volgens aanbieder VeiligheidNL werden in 2019 zo'n 1500 pakketten aangevraagd, dit jaar waren het er 2900. De afgelopen twee jaarwisselingen gold een vuurwerkverbod vanwege corona.

Het pakket is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is bedoeld voor basisschoolleerlingen van groep zeven en acht. Het bestaat onder meer uit een presentatie, een quiz en een huiswerkopdracht over vuurwerkveiligheid. Een verklaring voor de stijgende populariteit van het pakket kon een woordvoerder niet geven. "Al hebben we er wel meer aandacht aan besteed."

Voorlichting door agenten 

In combinatie met het pakket nodigen scholen ook agenten uit om voorlichting te geven. Hoe vaak dat gebeurde het afgelopen jaar en of daar een stijging te zien, was kon een woordvoerder van de korpsleiding niet zeggen. Het gaat vaak om lokale initiatieven waarbij een wijk- of jeugdagent wordt uitgenodigd, aldus de woordvoerder. "Vuurwerk heeft aantrekkingskracht op de jeugd, als we iets bij kunnen dragen aan de veiligheid dan doen we dat graag."

TikTok trend 

Tijdens de les worden onder meer actuele ontwikkelingen besproken. Dit jaar was er in het bijzonder aandacht voor een trend op TikTok waarbij jongeren categorie F1 vuurwerk, licht vuurwerk dat het hele jaar verkocht mag worden, uittrappen waardoor een knal of vlam ontstaat. Ook het bezit van zwaar illegaal vuurwerk bij jongeren kreeg extra aandacht.

Door: ANP