Onderwijsraad geeft advies over effectiever reken- en taalonderwijs

De Onderwijsraad komt donderdag met een advies om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. De Tweede Kamer had daarom gevraagd na verontrustende berichten over het resultaat van het onderwijs in deze vakken. Het advies beslaat het primair en voortgezet onderwijs plus het middelbaar beroepsonderwijs.

De resultaten van internationale vergelijkingen en landelijke peilingen baren al langere tijd zorg. Daaruit kwam onder meer naar voren dat veel leerlingen minimale en streefniveaus niet halen. Daardoor krijgen ze minder van andere vakken en vervolgonderwijs mee en kunnen ze minder goed meekomen in de maatschappij.

Door: ANP