Digitale veiligheid scholen moet naar hoger niveau: zes miljoen geïnvesteerd

In het primair en voortgezet onderwijs moet de digitale veiligheid naar een hoger niveau en dus wordt hier structureel zes miljoen euro in geïnvesteerd. Dit wordt gedaan door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit meldt VO-Raad.

Op 15 juli werd een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin staat dat er onder andere een normenkader komt. Hierin komt te staan waar alle scholen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging aan moeten voldoen. Het bestuur van de scholen dragen immers een grote verantwoordelijkheid om de digitale veiligheid van zowel hun leerlingen als hun medewerkers te waarborgen.

Onduidelijkheid

Voor schoolorganisaties is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat er precies nodig is om aan de verantwoordelijkheid te voldoen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Eline Boer