Wereldwijde onderwijscrisis kan bijna 15 miljard euro aan inkomsten kosten

Een nieuw rapport van de Wereldbank, UNESCO en UNICEF laat zien dat de impact van scholensluitingen veel groter is dan in eerste instantie werd gedacht. Dit meldt Unicef.

In dit rapport is te lezen dat meer dan de helft (53 procent) van de kinderen in lage- en middeninkomenslanden vóór de pandemie al een leerachterstand had. Door de pandemie en de scholensluiting en het leren op afstand als gevolg daarvan, kan dit percentage kinderen oplopen tot 70 procent.

Leerachterstand is onaanvaardbaar 

"De coronacrisis bracht onderwijs over de hele wereld tot stilstand", zegt Jaime Saavedravan, directeur onderwijs bij de Wereldbank. "Nu, 21 maanden later, blijven scholen gesloten voor miljoenen kinderen, waarvan sommigen misschien nooit meer naar school terugkeren. De leerachterstand die veel kinderen oplopen is onaanvaardbaar. En de mogelijke toename hiervan kan een verwoestende impact hebben op de toekomst van deze generatie kinderen en jongeren."

Waar het eerst inschattingen waren, laten gegevens op dit moment zien dat de leerachterstanden in veel gevallen groter zijn dan eerste instantie werd gedacht. De onderwijscrisis zorgt ervoor dat de ongelijkheid in de toegang tot onderwijs alleen maar is verergerd.

Meisjes 

"In sommige landen zien we grotere leerachterstanden bij meisjes. Daarnaast lopen meisjes een groter risico op kinderarbeid, geweld, huwelijken op jonge leeftijd en zwangerschap. Om de littekens van deze generatie te stoppen, moeten we scholen heropenen en open houden", zegt Robert Jenkinds, hoofd onderwijs van UNICEF.

Financiële coronahulp 

Het rapport laat ook zien dat slechts 3 procent van alle financiële coronahulp van regeringen naar onderwijs gaat. Er zal veel meer geld nodig zijn voor herstel van deze onderwijscrisis. Het rapport merkt ook op dat de kwaliteit en het bereik van onderwijs op afstand heel erg verschilt van land tot land en zelfs per regio. Meer dan 200 miljoen leerlingen leven in lage- en middeninkomenslanden die helemaal niet zijn voorbereid op onderwijs op afstand.

De toekomst van deze generatie 

Het heropenen van scholen moet wereldwijd topprioriteit blijven. Landen moeten programma’s opzetten zodat leerlingen hun leerachterstand in kunnen halen. "Met de juiste hulp en met de geleerde lessen kan er veel gedaan worden om onderwijssystemen eerlijker, efficiënter en veerkrachtiger te maken. De toekomst van deze generatie leerlingen hangt ervan af", benadrukt Stefania Giannini, hoofd onderwijs van UNESCO.

Door: Nationale Onderwijsgids