Wijzigingen in doorstroom van het basis- naar het voortgezet onderwijs (1)

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) voert een aantal wetswijzigingen door die te maken hebben met de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. De Kamer debatteert er met hem over. Hieronder volgt het eerste deel. Dit meldt de Tweede Kamer.

Leerlingen moeten zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de voorstellen die minister Slob doet om onderwijswetten aan te passen. Het gaat onder andere om het schooladvies bij de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo).
 

Advies, toets en aanmeldmoment

Het schooladvies wordt nu voor 1 maart gegeven, de eindtoets is tussen 15 april en 15 mei. Minister Slob wil de tijd tussen schooladvies en doorstroomtoets (de nieuwe benaming voor de eindtoets) bekorten. Het advies moet dan in de laatste drie weken van januari gegeven worden. De toets volgt in de eerste of tweede week van februari.
 
Leerlingen kunnen op dit moment na het schooladvies een middelbare school kiezen die daarop aansluit. Maar als het schooladvies wordt bijgesteld na de eindtoets, lukt het vaak niet meer om geplaatst te worden op het gewenste niveau of op de school van voorkeur. Daarom introduceert minister Slob één aanmeldmoment voor het vo.
 
Paul (VVD) is blij dat er één aanmeldmoment komt. Dat geldt ook voor Van Meenen (D66), maar hij vindt het onverstandig dat dit gebeurt door het advies en de toets te vervroegen. Hij vreest dat dit onderwijstijd kost en zou daarom liever zien dat alles op een later moment plaatsvindt, met een aanmeldmoment begin mei.
 
Scholen in het vo willen tijdig duidelijkheid over het aantal leerlingen, zegt minister Slob in reactie op Van Meenen, het primair onderwijs vraagt om tijd voor een warme overdracht en ouders willen op tijd weten naar welke school hun kind gaat. In dat licht is gekozen voor de laatste week van maart als aanmeldmoment.
 

Doorstroomtoets

Als een leerling bij de doorstroomtoets hoger scoort dan het schooladvies, zou een basisschool het advies in beginsel naar boven moeten aanpassen. Paul (VVD) wil dit uitgangspunt in de wet opnemen. Een school zou er alleen van mogen afwijken als dit goed onderbouwd wordt en het in het belang van de leerling is.
 
De eindtoets zou weer voor het schooladvies moeten worden afgenomen, betoogt Beertema (PVV). Zo wordt volgens hem voorkomen dat meisjes en allochtone leerlingen door vooroordelen een te laag advies krijgen. De eindtoets zou onderdeel moeten worden van het schooladvies, vindt Bisschop (SGP).
 
Lees hier het tweede deel van het debat.