Consultatie online voor advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

De inspectie gaat komend voorjaar een oordeel geven over de onderwijskwaliteit die te verwachten is op nieuwe scholen. Hiervoor is een conceptadvieskader opgesteld. Tot 17 september kan gereageerd worden op dit kader via een internetconsultatie. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Deze taak van de inspectie komt voort uit de op 20 mei 2020 vastgestelde wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Deze wet regelt een nieuwe stichtingssystematiek voor scholen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Als een (nieuw) bestuur een nieuwe school wil oprichten, geeft de inspectie eerst een oordeel over de te verwachten onderwijskwaliteit. Na dit onderzoek beslist de minister of de school geld krijgt. De inspectie kijkt bij het onderzoek naar de volgende punten:
  • Inhoud van het onderwijs
  • Zicht op ontwikkeling van de leerlingen
  • Ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • Inrichting van de onderwijstijd
  • Burgerschapsonderwijs
  • Vormgeving van de bestuursstructuur
 
Via de internetconsultatie kunnen het onderwijsveld en belanghebbenden het advieskader voor definitieve vaststelling bekijken en er feedback op geven. 
 
De internetconsultatie is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/advieskader. Reacties kunnen tot 17 september online ingediend worden. Het advieskader wordt na de internetconsultatie definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de inspectie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids