Startsein gegeven voor vervolgtraject Curriculum.nu

Op 23 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van minister Slob van Onderwijs voor de herziening van het curriculum. Daarmee is het startsein gegeven voor het vervolgtraject van Curriculum.nu. Dit meldt landelijk kenniscentrum SLO.

Op 10 oktober 2019 overhandigden negen ontwikkelteams van Curriculum.nu de door hen uitgewerkte voorstellen voor de herziening aan minister Slob. Op 5 maart 2020 vond er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer en volgde er een bijgesteld voorstel van de minister. Op 16 juni was er een vervolgoverleg waarin Kamerleden een aantal moties inbrachten. Over die motie is op 23 juni gestemd. Daarmee is de politieke besluitvorming afgerond en kan SLO het vervolgtraject van Curriculum.nu opstarten.

Kerndoelen en eindtermen ontwikkelen 

Leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties gaan aan de slag om samen kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen, hierbij ondersteund door SLO en haar expertise. “We kijken er naar uit om samen met het onderwijsveld deze belangrijke maatschappelijke opdracht op te pakken”, aldus SLO. 

Curriculum.nu

In het curriculum staat wat leerlingen in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het bevat een opsomming van de leerstof en de doelen die behaald dienen te worden. De huidige doelen voor het basisonderwijs zijn te vinden in het “Kerndoelenboekje basisonderwijs’ uit 2006. Leraren en schoolleiders hebben onder de naam Curriculum.nu samengewerkt aan de actualisatie van het curriculum. 

Door: Nationale Onderwijsgids