Normal_computer_computerles_kinderen_digi

Leerkrachten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). Bijna twee derde (63 procent) van de 5.296 ondervraagde leerkrachten, ict-coördinatoren, directeuren en bestuurders ziet het als een (zeer) grote noodzaak hun leerlingen digitaal vaardiger te maken, blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid primair onderwijs. Dit meldt ECP.

Digitale geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit de monitor blijkt dat ruim zeven op de tien (72 procent) leerkrachten hier op voorsorteert door in één of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Slechts een tiende van de leerkrachten maakt echter gebruik van een leerlijn. In aanloop naar het nieuwe curriculum moet dit structureler. Hiervoor zijn ondersteuning en ict-voorzieningen gewenst. De helft (51 procent) van de leerkrachten geeft aan dat de ict-voorzieningen op hun school niet voldoende zijn om de komende vijf jaar de nodige stappen te kunnen zetten. Er zijn met name weinig devices -smartphones, tablets, laptops en computers- of ze zijn te oud.  
 

Behoefte aan extra ondersteuning

“De Monitor helpt inzichtelijk te maken wat nodig is om digitale geletterdheid verder in te voeren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen basisscholen gerichter aan de slag,” zegt Marjolijn Bonthuis van ECP. Leraren geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van met name educatieve uitgeverijen (33 procent), andere onderwijsorganisaties (23 procent) en bibliotheken (16 procent). 
 

Planmatige aandacht van scholen voor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden. De Monitor laat zien dat de meeste aandacht wordt besteed aan ict-basisvaardigheden, gevolgd door Informatievaardigheden, Mediawijsheid en tot slot Computational thinking. Vanaf groep 3 geven leerkrachten aan elk jaar meer aan deze vormen van digitale geletterdheid te doen.
 
Echter, geeft ruim de helft (56 procent) van de leerkrachten aan dat op school niet planmatig wordt gewerkt aan het digitaal geletterd maken van leerlingen. Wel geeft bijna twee derde (64 procent) aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied.
 
De top 4 thema’s rondom digitale geletterdheid waar in de klas de meeste aandacht naar uitgaat: zoeken & vinden op internet (61 procent), tekstverwerken en presentatieprogramma’s (44 procent), online pesten (39 procent) en sociale media (38 procent).
 

Nieuw curriculum voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Met het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds, wordt jaarlijks op ‘DigiDinsdag’ in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het voorgenomen nieuwe curriculum van 2022. Op 10 oktober presenteren de negen teams binnen Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Arie Slob. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids