Ministerie van Onderwijs lanceert digitaliseringsproject op Curaçao

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op Curaçao kiest vanaf maart 2023 voor de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Edutrainers om structureel alle leraren van het eiland te professionaliseren op het gebied van digitale vaardigheden. Met deze samenwerking zet het ministerie OWCS structurele en duurzame stappen voor goed digitaal onderwijs voor elk kind op Curaçao. Dat meldt Edutrainers. 

Om digitalisering in het onderwijs op Curaçao vorm te geven, is er een projectgroep opgericht vanuit het ministerie OWCS onder leiding van Samira Saab (Voorzitter Digitalisering van het Onderwijs op Curaçao). De projectgroep bestaat uit een samenwerking van deskundigen vanuit alle schoolbesturen. Ze hebben wensen en randvoorwaarden gedefinieerd voor veilig toekomstbestendig onderwijs. Professionalisering van leraren op digitaal vlak (digitale vaardigheden en digitale didactiek) is daarbij essentieel. Leraren die beschikken over de nodige (digitale) vaardigheden zijn dan toegerust om deze optimaal te kunnen onderwijzen aan de kinderen.

Nederlands bedrijf Edutrainers 

Na een zorgvuldige marktverkenning en nauwkeurig selectietraject van aanbieders van professionalisering, heeft het ministerie gekozen voor de samenwerking met het Nederlandse bedrijf Edutrainers. Dit bedrijf is een opleider die gespecialiseerd is in digitale geletterdheid en digitale didactische vaardigheden. 

Digitale geletterdheid 

In tegenstelling tot andere landen kiest Curaçao er bewust voor om eerst leraren en onderwijsprofessionals te professionaliseren en te faciliteren met digitale vaardigheden. Dit met het oog op de nabije invoering van digitale geletterdheid in het Curriculum. 

Edutrainers begeleidt stapsgewijs de leraren en onderwijsprofessionals op Curaçao met het vergroten en verbeteren van hun digitale vaardigheden. Na een nulmeting krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen niveau. Aan de hand van hun persoonlijke trainingsplan volgen de deelnemers korte E-learnings en workshops. De leerblokken van Edutrainers zijn gemaakt door leraren die experts zijn in digitalisering in het onderwijs. Een uitzonderlijke aanpak op de markt van professionaliseringsaanbieders. Deze ‘voor en door het onderwijs’-aanpak zorgt ervoor dat de leraren en onderwijsprofessionals op Curaçao gelijk het geleerde kunnen toepassen in hun dagelijks werk- en lespraktijk. 

Beter digitaal onderwijs 

Laura Walter-Goudsmit, CEO Edutrainers: “Het is een enorme eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor ons om de scholen op Curaçao te begeleiden met het vergroten en verbeteren van hun competenties op digitaal vlak. De komende 3 jaar gaan we stapsgewijs en met elkaar aan de slag om digitalisering volledig te integreren in hun dagelijkse lespraktijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking kan leiden tot nog beter digitaal onderwijs voor elk kind op Curaçao.”

Vaardigheden 

De digitalisering van de maatschappij en de toenemende vraag naar digitale vaardigheden in de banen van vandaag en van morgen heeft grote invloed op de vaardigheden die worden gevraagd van de leerlingen en de leraren. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemde in 2022 in het Masterplan Basisvaardigheden digitale geletterdheid als één van de noodzakelijke basisvaardigheden.

Door: Nationale Onderwijsgids