Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Middelbare scholieren zijn weliswaar handig met smartphone en Facebook, maar hebben onvoldoende inzicht in impact en risico's van digitale communicatie. Daarom krijgen digitale vaardigheden vanaf dit schooljaar een prominentere plaats in de lessen op havo en vwo. Dit meldt de KNAW.

Al in 2013 vroeg de KNAW in het advies Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs om het onderwijs in digitale informatie en communicatie volledig te herzien omdat het inhoudelijk niet meer aansloot bij eisen van de 21e eeuw. De digitale geletterdheid (het vermogen om digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen ervan kritisch te beoordelen ) moet daarbij volgens de KNAW centraal staan.
 
Verschillende partijen, waaronder de vereniging van docenten Informatica en kenniscentrum SLO, hebben zich ingezet voor een nieuw programma in lijn met het advies van de KNAW. Eind september droeg de KNAW de taak om het curriculum actueel te houden officieel over aan de Vereniging van vakdocenten Informatica. Ramon Moorlag, voorzitter van de vakvereniging, gaf bij die gelegenheid aan dat zijn vak er vermoedelijk niet meer was geweest zonder het KNAW-advies.
 
Door: Nationale Onderwijsgids