Logo_cvte

Vandaag zouden leerlingen van groep 8 beginnen aan de Centrale Eindtoets. Vanwege het coronavirus gaat dat niet door. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil iedereen die het vertrouwen had in de Centrale Eindtoets en die zich heeft ingezet voor de voorbereiding en de samenwerking hartelijk bedanken. Dit meldt het CvTE.

“Als je geen veilige afname-condities kunt garanderen, is het vanzelfspreken dat de centrale eindtoets niet door kan gaan,” aldus Marcel Claessens, manager Centrale Eindtoets. 
 
“Het besluit om de centrale eindtoets niet af te nemen is begrijpelijk, maar ook heftig: iedereen stond klaar om de toets af te nemen,” vult Maaike Beuving, clustermanager Centrale Eindtoets, aan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids