Nationale Buitenlesdag verplaatst naar het najaar van 2020

Vandaag zou eigenlijk de Nationale Buitenlesdag weer plaatsvinden. Een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie: “Frisse lucht, beweging en de speelse manier van leren zorgen ervoor dat kinderen beter presteren tijdens en na een buitenles.” Vanwege de coronacrisis is nu besloten om  de Nationale Buitenlesdag te verplaatsen naar het begin van het nieuwe schooljaar. 

De Nationale Buitenlesdag is in het leven geroepen om docenten en leerlingen te stimuleren meer buitenlessen te geven en te volgen. Leerlingen leren beter en doelmatiger wanneer ze buiten les krijgen. Buiten zijn biedt leerlingen de ruimte om spelenderwijs te leren, bewegen, ontdekken en onderzoeken. Dit heeft een positief effect op de leerprestaties van leerlingen. Ook de blootstelling een natuurlijk daglicht en frisse lucht is gunstig voor leerlingen. 
 

2794 scholen aangemeld

Omdat scholen vaak geen ruimte en materialen hebben om buiten lessen te verzorgen, bieden Jantje Beton en IVN Natuureducatie hulp aan scholen om lessen op te zetten. 2794 scholen hadden zich al aangemeld voor de Nationale Buitenlesdag 2020. Een school neemt al deel wanneer één les aan één klas buiten wordt gegeven.
 

Databank met buitenlessen

Jantje Beton en IVN Natuureducatie hebben nu een groot deel van hun databank met buitenlessen openbaar gemaakt. Hieruit kunnen docenten en ouders tips halen bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en het in beweging houden van de kinderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: buitenlesdag.nl