Normal_speelplaats_schoolplein_pauze_spelen

Uit een onderzoek van de HZ University of Applied Sciences in Zeeland, in opdracht van IVN Natuureducatie, komt naar voren dat meer dan 75 procent van de Zeeuwse schoolpleinen vol tegels ligt en dat weinig leerkrachten dagelijks buiten onderwijs verschaffen. Dit meldt Provinciale Zeeuwse Courant

Op drie procent van de Zeeuwse basisscholen wordt dagelijks buiten les gegeven. Op een kwart van de scholen gaan leerlingen om de week naar buiten en op de helft van de scholen vindt dit een keer per maand plaats. 
 
Ook is gebleken dat groene schoolpleinen de gezondheid en leerprestaties van kinderen bevorderen. In een groene omgeving ontwikkelen kinderen zich zowel motorisch, als cognitief als sociaal beter. Ook voor leraren zijn groene schoolpleinen gunstig. Zij hebben hierdoor minder last van stress. 
 
IVN Natuureducatie heeft samen met de provincie Zeeland scholen een subsidieregeling aangeboden, Scholen kunnen de helft van de kosten voor een groen schoolplein vergoed krijgen. Er is een maximaal bedrag vastgesteld van 10.000 euro. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids