Logo_geologometbol

Deze week gaan in het hele land duizenden leerlingen aan de slag in de geosector. Tijdens de GeoWeek gaan zij op expedities onder begeleiding van 80 verschillende bedrijven en organisaties in het hele land. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles. Dit meldt KNAG.

Het enorme aanbod vanuit de geosector laat zien dat professionals oog hebben voor de toekomst. Via deze route maken leerlingen al op jonge leeftijd kennis met de mogelijkheden van het werkveld. Dit is volgens professionals hard nodig om straks voldoende -en goedgeschoolde mensen te hebben die het werk voor gebiedsinrichting en -beheer in Nederland kunnen klaren. 

De GeoWeek creëert ook bewustzijn. Franc van der Steen, afdelingshoofd Bestuur en Regie bij de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt uit waarom dit van belang is: ‘Bewustzijn kan er voor zorgen dat mensen zelf dingen gaan doen. Zeker met oog op klimaatverandering is het belangrijk dat er bewustzijn is.’

Leerlingen gaan deze week onder andere aan gang met het bouwen van dijken, waterberging in de stad, veldwerk langs de rivier, duurzaamheid, grondboringen of leren werken met geografische-informatiesystemen. 'Tijdens de GeoWeek komen kinderen bij echte bedrijven die concreet laten zien wat geo in de praktijk is. Dat maakt indruk!', aldus Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond bij Rijkswaterstaat. De GeoWeek is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids