Normal_wereldbol_reizen_internationaal235

Clarinus Nauta van het CSG Reggesteyn in Nijverdal mag zich een jaar lang Aardrijkskundeleraar van het Jaar noemen. Vrijdagmiddag kreeg hij in het Museon in Den Haag de KNAG Onderwijsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) aan de docent en/of geograaf die zich bijzonder inzet voor het aardrijkskundeonderwijs. Dit meldt het KNAG.

Nauta kreeg bijna de helft van de stemmen. De andere genomineerden waren Annika Huizinga van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, Alice Peters van het Twickelcollege in Hengelo en  Jacqueline van der Westen van het Melanchthon Schiebroek in Rotterdam. 
 
Nauta's grote kracht is het enthousiast maken van de leerlingen voor zijn vak aardrijkskunde, niet alleen in de lessen maar ook buiten school. Hij richtte bijvoorbeeld een geoclub op, waarbij jongeren in hun vrije tijd op zoek gaan naar gesteente. Daarnaast wil hij de samenwerking in het onderwijs bevorederen door de KNAG Kring Oost in het leven te roepen. Deze komt een paar keer per jaar samen om kennisuitwisseling tussen verschillende scholen maar ook vakgebieden mogelijk te maken en gezamenlijke projecten op te zetten.
 
De KNAG Onderwijsprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan de geograaf en/of docent die zich uitzonderlijk inzet voor het aardrijkskunde-onderwijs en het vak aardrijkskunde in het algemeen. Sinds dit jaar wordt de uitreiking van de prijs georganiseerd in samenwerking met het Museon. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids