Normal_test_proefwerk_citotoets

Tot gisteren konden basisscholen zich inschrijven voor een van de zes eindtoetsen. Zo’n 3500 scholen hebben zich tot nog toe met 95.000 leerlingen ingeschreven voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dat is 11 procent minder leerlingen dan vorig jaar rond deze tijd. Dit meldt het CvTE.

Ongeveer 30 procent van de leerlingen die de Centrale Eindtoets dit jaar maakt, maakt de digitale adaptieve variant van de toets. De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid. Daarnaast zijn er vijf andere eindtoetsen. Scholen waarderen het om te kunnen kiezen voor een eindtoets die bij hun onderwijs past.

Vanaf dit jaar is er, naast de papieren Centrale Eindtoets, een nieuwe digitale variant: de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Dit is een toets op maat die zich aanpast aan het niveau van de leerling. De toets meet het niveau voor taal en rekenen onafhankelijk van elkaar en biedt daardoor ruimte voor leerlingen met een disharmonisch profiel.

Bijvoorbeeld: een leerling die goed is in rekenen en minder goed in taal krijgt meer moeilijkere rekenopgaven en meer makkelijkere taalopgaven. Ook voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften zoals dyslexie is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets geschikt.

Jacob Raap, sectormanager primair onderwijs van het CvTE: “Het doet ons deugd om te zien dat een groot deel van de scholen de kwaliteit van de Centrale Eindtoets waardeert. Ook ben ik blij met de positieve ontwikkeling dat veel scholen de stap van een toets op papier naar de digitale adaptieve Centrale Eindtoets maken. Voor scholen kan dit veel mogelijkheden bieden. Maar voorop blijft staan dat alle leerlingen met de Centrale Eindtoets in staat worden gesteld om te laten zien wat ze kunnen. Of dat nou op papier is of digitaal”.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids