Onderwijsinspectie: eindtoets basisschool moet doorgaan

De Inspectie van het Onderwijs wil dat de eindtoets op basisscholen dit jaar doorgaat. Vorig jaar werd de eindtoets nog geschrapt vanwege de coronacrisis. "Zonder eindtoets verliezen wij het zicht op hoe het onderwijs ervoor staat", zegt inspecteur-generaal Alida Oppers van de organisatie in het AD.

Oppers verwacht wel dat de scores lager zullen zijn dan normaal. "Het onderwijs is dan al een jaar niet optimaal geweest", aldus Oppers in de krant. Dat is echter geen reden om de toets niet door te laten gaan, vindt ze. Want gaat die door, dan weet je in elk geval hoe de leerlingen en het onderwijs ervoor staan. "Door de resultaten weten we straks waar de lacunes zitten: waar schort het aan en wat kun je er - misschien nog voor de zomervakantie - aan doen?"

Achterstanden door corona aanpakken of er geld voor vrijmaken lukt beter met de resultaten van de eindtoets in handen, geeft de inspecteur-generaal aan. Is die informatie er niet, dan kun je van alles aanbieden om onderwijsachterstanden weg te werken, maar dat is dan ongericht, zegt ze.

Lager schooladvies

De inspecteur-generaal maakt zich zorgen over de ‘lichtzinnigheid’ waarmee wordt gesproken over het schrappen van de eindtoets. Leerlingen uit groep 8 kregen het afgelopen schooljaar gemiddeld een lager definitief advies voor de middelbare school dan voorgaande jaren, omdat de eindtoets niet doorging, schreef onderwijsminister Arie Slob in december aan de Tweede Kamer. Vooral kinderen uit armere gezinnen of kinderen met een migratieachtergrond zijn hierdoor geraakt. "In normale jaren krijgen ongeveer 17.000 leerlingen een hoger advies. Dat is niet niets. Zonder de eindtoets ontnemen we een groep leerlingen de kans om hoger in te stromen in het voortgezet onderwijs", aldus Oppers.

Door: ANP