Onderwijsinspectie onderzoekt kwaliteit College voor Toetsen en Examens

De Inspectie van het Onderwijs heeft in september 2020 een driejaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitsborging van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De inspectie heeft daarbij gebruik gemaakt van twee onderzoeken van het Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) naar de kwaliteit van enkele examens in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Bevindingen

Uit het rapport van de inspectie blijkt dat het CvTE:
  • kwalitatief hoogwaardige examens produceert;
  • kwalitatief hoogwaardige examens afneemt;
  • belanghebbenden daarbij systematisch en structureel betrekt.
 

Aanbevelingen

Het onderzoeksrapport van de inspectie bevat ook aanbevelingen voor het CvTE. Het CvTE kan duidelijker communiceren over:
  • de kwaliteitseisen die het stelt aan de centrale examens:
  • de mate waarin daaraan voldaan wordt;
  • welke verbetermaatregelen genomen worden;
  • wat daarvan het effect is op de kwaliteit van de volgende examens.
 
Ook kan het CvTE duidelijker aangeven wat het heeft gedaan met signalen van leerlingen en leraren en wat het ervan leert. Daar blijft ook in de toekomst onze aandacht op gericht.
 
Voor meer informatie en de onderzoeksrapporten van de Onderwijsinspectie en het RCEC klik hier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids