Normal_leerlingen__kinderen__basisschool__po__huiswerk__afkijken__leren

Zondag 22 oktober 2017 is het Wereldstotterdag. Sinds 1998 wordt deze dag georganiseerd om de aandacht te vestigen op de zeventig miljoen mensen op de wereld die stotteren. Dit jaar staan bij de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) de basisschoolkinderen die stotteren centraal. Dit meldt de NFS.

Stotteren bij kinderen begint meestal als ze tussen twee en vijf jaar oud zijn. Soms houdt het stotteren enige weken aan, soms kan het jaren duren voordat een kind vloeiend spreekt. Ongeveer één op de honderd kinderen blijft in meer of mindere mate last houden van stotteren.
 
De ouders van basisschoolkinderen die stotteren hebben een belangrijke taak bij de begeleiding. Zij zijn immers de constante factor in het leven van hun kind. Alle anderen: leerkrachten, buren, sportleraren en familie hebben doorgaans een vluchtigere band met een kind en kunnen de problemen die door het stotteren ontstaan moeilijker op waarde schatten. 
 
De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) wil ouders van kinderen die stotteren ondersteunen bij hun taak om de omgeving te informeren over stotteren; hoe om te gaan met pesten, leestoetsen waarbij het tempo het resultaat bepaalt, spreekbeurten en praten over stotteren. De tips zijn bedoeld om de spanning bij het kind dat stottert te verminderen, hulp te bieden en begrip te kweken in de omgeving van het kind. 
 
De NFS heeft in de afgelopen jaren veel bereikt met goede voorlichting over stotteren, maar het is nog zeker niet vanzelfsprekend dat iedereen op de juiste manier een basisschoolkind benadert. De tips die de NFS hierbij aanbiedt, vormen een nieuwe stap naar het begrijpen en accepteren van kinderen met een stotterprobleem. De tips zijn te vinden op de website www.stotteren.nl. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids