Normal_politiek_debat_tweede_kamer

Wat zijn de resultaten van het beleid van Bussemaker en Dekker? Het oordeel daarover verschilt. Bisschop (SGP) is positief over het passend onderwijs en is blij met het extra geld dat in het onderwijs is geïnvesteerd. Het budget is gestegen van 30 naar 34 miljard en de kwaliteit is verbeterd, stelt Duisenberg (VVD) vast. Maar Van Dijk (SP), Rog (CDA) en Kuzu (GrKÖ) zijn kritisch: de doelstelling was om achterstanden te verkleinen, maar de kansenongelijkheid is alleen maar groter geworden. Dat meldt de Tweede Kamer.

De overheidscampagnes om meer jongeren een technische opleiding te laten volgen lijken te werken. Maar de technische universiteiten kunnen de snelle groei niet aan: bij twaalf studies dreigt een numerus fixus. Welke conclusie moet daaruit worden getrokken? Duisenberg en Rog: “voorkom een studentenstop bij technische studies”. Van Meenen (D66): “technische studies zijn gemiddeld duurder, dus er is meer geld nodig”. Beertema vreest dat buitenlandse studenten de plek innemen van Nederlandse jongeren.

Steeds minder leerlingen kiezen voor een technische vmbo-opleiding en het aanbod van opleidingen verschraalt. Hoe gaat de staatssecretaris kaalslag voorkomen?, vraagt Rog. Er moet extra geld vrijgemaakt worden, benadrukt Siderius (SP). Bruins (ChristenUnie) zegt dat te veel jongeren nu niet op fietsafstand een technische vmbo-opleiding kunnen volgen.

Artikel 23 van de Grondwet regelt de vrijheid van onderwijs, maar de praktijk is volgens Van Dijk dat deze bepaling de onderwijssegregatie versterkt. Het geeft bijzondere scholen namelijk de mogelijkheid om leerlingen met een andere levensovertuiging te weigeren. Van Meenen en Grashoff zijn het met Van Dijk eens dat er een acceptatieplicht moet komen. De staat zou geen religieus onderwijs moeten bekostigen, stelt Van Klaveren. Kuzu: het is goed dat ouders een school kunnen kiezen. Het idee dat bijzonder onderwijs segregatie bevordert, is "apert onjuist", aldus Bisschop. Bruins spreekt van "een waanbeeld". Marokkanen, Turken en Somaliërs kiezen er zelf voor om te leven in een parallelle samenleving en niet te integreren, betoogt Beertema.

Moeten alle leerlingen met een vmbo-tl-diploma het recht krijgen om door te stromen naar het havo? Vermue (PvdA) vindt van wel: scholen zouden geen eisen mogen stellen aan het gemiddelde cijfer. Het belemmeren van doorstroming vergroot de kansenongelijkheid, zo sluit Grashoff zich daarbij aan. Met een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo doen we leerlingen tekort, vindt Rog. Leerlingen met een laag cijfergemiddelde hebben namelijk een grotere kans om uit te vallen. Scholen stellen extra eisen in het belang van leerlingen, betoogt Bisschop.

Het debat gaat op vandaag verder met de reactie van de minister en de staatssecretaris.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids