Normal_school_klas_leeg_stoel_tafel

De Po-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin voorstellen tot het verbeteren van de huisvesting van de scholen. Dit is gedaan naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de huidige onderwijshuisvesting. De Tweede Kamer debatteert donderdag hierover. Dit meldt de PO-Raad.

In de brief bespreken de PO-raad en de VNG enkele zorgpunten op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo vragen zij om een toereikende budgettering voor huisvesting, omdat de huidige budgettering gebaseerd is op verouderde kwaliteitseisen. Tegenwoordig worden veel hogere kwaliteitseisen aan gebouwen gesteld dan in de tijd dat de budgetten werden vastgesteld. Daarnaast willen zij extra geld voor het inlopen van het tekort dat de laatste jaren is ontstaan in de budgettering van onderwijshuisvesting. Verder pleiten zij voor een aanpassing in de wet- en regelgeving om knelpunten rondom renovatie van gebouwen op te lossen. Momenteel neemt geen van de deelnemende partijen verantwoordelijkheid voor het renoveren van gebouwen, terwijl de PO-Raad heeft berekend dat renovatie 30 procent goedkoper is in vergelijking met nieuwbouw.
 
De PO-Raad en de VNG willen voor oktober 2016 aanbevelingen doen om het huidige huisvestingsstelsel te versterken en tot goede landelijk voorwaarden te komen waarbij de kwaliteit van de scholen leidend is. Hiervoor is inmiddels een gezamenlijke bestuurlijke commissie ingesteld.
 
© Nationale Onderwijsgids