Fries en Nederlands gaan goed samen

ZWOLLE - Kan ik mijn zoon of dochter in het Fries opvoeden zonder dat dit ten koste gaat van de verwerving van het Nederlands? Ouders die zich dit afvragen, kan logopediste Jelske Dijkstra (Universiteit van Amsterdam) geruststellen: het verwerven van de Nederlandse taal is daardoor niet in het geding. Daarover bericht de website van hogeschool Windesheim.

De conclusies van Dijkstra's promotieonderzoek vinden aansluiting bij de resultaten van eerder onderzoek uit Wales, waar ook een minderheidstaal (Welsh) en een meerderheidstaal (Engels) gesproken worden.

Haar onderzoek is het eerste onderzoek naar de invloed van taalinput op de tweetalige taalontwikkeling bij peuters in de Fries-Nederlandse context.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres