Logo_ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Op verzoek van de PO-Raad en de VO-raad voeren het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nog eenmaal de groeibekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) uit op basis van de teldatum 16 januari 2014.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het bekostigen van de groei in het (v)so op basis van de groeiteldatum 1 februari 2014. De PO-Raad en VO-raad hebben aangegeven dat de groeiregeling voor de startende samenwerkingsverbanden lastig is uit te voeren. Daarom vroegen zij het ministerie van OCW de bekostiging van de groei van het aantal leerlingen in het (v)so op 16 januari 2014 nog eenmaal uit te voeren, om daarna tot een nieuwe, eenduidige aanpak te komen. Het ministerie van OCW heeft dit voorstel overgenomen. Zo krijgen de samenwerkingsverbanden meer tijd om zich in te werken in de nieuwe bekostigingssystematiek en krijgen zij meer ruimte voor de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs. De kosten voor de groei van het (v)so trekt OCW af van de bekostiging van de samenwerkingsverbanden. Deze middelen zijn namelijk toegevoegd aan het budget van de samenwerkingsverbanden omdat die de groei zouden bekostigen. Dit betekent dat de samenwerkingsverbanden er per saldo niet op achteruit gaan nu OCW/DUO de groeiregeling nog 1 keer uitvoert. De PO-Raad, VO-raad, DUO en het ministerie van OCW werken op dit moment aan een handreiking waarmee de samenwerkingsverbanden de bekostiging van de groei na de invoering van passend onderwijs, vanaf schooljaar 2015/2016 zelf uit kunnen voeren.

© Nationale Onderwijsgids