Normal_leerlingen_bassischool

MAASBREE - De uitvoering van de nieuwe brede school in Maasbree start later dan gepland. Wel gaan de voorbereidingen onverminderd door, zoals het werken aan een leefbare en veilige omgeving tijdens de sloop en de bouw. Ook worden de laatste details van het ontwerp en de inrichting van de nieuwe brede school uitgewerkt.

Doel was begin juli 2012 te starten met een deel van de sloop van basisschool De Violier en gymzaal De Schout, waar de nieuwe school komt. De afrondende gesprekken met de partijen die willen participeren in de brede school, vergen echter meer tijd. Zodra er groen licht is, kan de planning worden vervolmaakt. Dan is er ook zicht op de daadwerkelijke start van de nieuwbouw en daaraan voorafgaand de sloop van een deel van de huidige basisschool en gymzaal. De nieuwe brede school maakt deel uit van het totaalplan 'Hart voor Maasbree'.

Voor geïnteresseerden die vragen hebben over dit traject, vindt op maandag 18 juni 2012 van 19.00 tot 20.00 uur een inloopavond over de brede school plaats in basisschool De Violier (Broekstraat 29) in Maasbree.

Via Nieuwsbank.nl

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres