Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Leraar Swalmen verdacht van ontucht


Een 50-jarige docent van het Bisschoppelijk College Broekhin in Swalmen wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met leerlingen, zo meldt de Limburger. De man, afkomstig uit Roermond, is dit jaar in maart opgepakt. Tussen september 2007 en maart 2010 zou de man vier leerlingen onder bedreiging hebben gestreeld en betast. Deze slachtoff...

Tweedejaars leerlingen VMBO oriënteren zich op techniek


Ruim 2100 tweedejaars VMBO-leerlingen uit Noord-Holland Noord maken in de periode van 25 november tot en met 3 december 2010 op een actieve manier kennis met verschillende technische beroepen in de bedrijfstak bouw. Onder het motto "Wonen, de spil waar alles om draait" organiseren diverse instituten en organisaties tal van 'doe-activiteit...

Ziekenhuis Rivierenland ontvangt basisscholen uit regio


Ziekenhuis Rivierenland Tiel ontving afgelopen week de Reboth-basisschool uit Ochten. Een groep van dertig leerlingen en begeleiders beten met dit bezoek het spits af, zo meldt StadTiel.nl. In de aankomende vijf weken zullen naar schatting zo'n 350 leerlingen uit de bovenbouw (groep 8) in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel een kijkje kom...

Havo- en vwo-leerlingen willen praktijk


HILVERSUM (ANP) - Havo- en vwo-leerlingen leren liever via praktijkopdrachten dan van theorie. Ook is er veel behoefte aan instructies van docenten. Daarnaast blijkt bijna één op de vijf havo-leerlingen moeite te hebben met lezen, dat is bijna evenveel als vmbo- en mbo-leerlingen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van innovat...

Extra aandacht voor verkeersveiligheid bij scholen


De PVV, het CDA en de VVD willen meer aandacht voor verkeersveiligheid in buurten en bij scholen, zo meldt de Volkskrant. Een derde van alle verkeersslachtoffers valt op wegen waar dertig of vijftig kilometer per uur mag worden gereden. De snelheidscontroles op snelwegen zouden daarentegen best wat minder kunnen, zo menen de partijen...

Normal_2746

ChristenUnie wil erkenning van gebarentaal


Mensen die doof zijn worden vaak niet opgemerkt in de maatschappij en er wordt onvoldoende rekening gehouden met hun gehoorbeperking. De ChristenUnie wil de positie van doven versterken. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Doven kunnen niet goed meedoen als er geen rekening wordt gehouden met hun handicap. Het gebruik van taal, gebarentaal, s...

Maatschappelijke stage naar 30 uur


De maatschappelijke stage, die vanaf schooljaar 2011/2012 verplicht is in het VO, is omlaag bijgesteld naar 30 uur. Dat meldt de VO-raad. Dit geldt voor alle schooltypen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo). Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Van Bijsterveldt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Leerlingen mogen meer dan de 3...

Tjibbe Veldkamp schrijft Kinderboekenweekgeschenk


Maandag werd in het Jeugdjournaal bekend gemaakt dat Tjibbe Veldkamp het Kinderboekenweekgeschenk 2011 gaat schrijven, zo meldt dagblad De Pers. Veldkamp begon met het schrijven van kinderboeken in 1990 en heeft inmiddels dertig titels op zijn naam staan. Daarnaast schrijft hij ook nog voor het weekblad Donald Duck. Voor De lieveli...

Leerlingen Utrecht krijgen les over homoseksualiteit


UTRECHT (NOVUM) - Scholieren in Utrecht krijgen meer voorlichting over homoseksualiteit. Dat heeft de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) afgesproken met homobelangenvereniging COC Nederland. De maatregel moet geweld tegen homo's tegengaan. Eerder werd Gay Alert gelanceerd, een speciaal telefoonnummer waar homo's geweld of treiter...

Onderzoek gamegedrag onder jongeren


Brijder Jeugd werkt samen met onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente aan een onderzoek naar problematisch gamegedrag onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse jongeren in de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs wekelijks of vaker gamen. De Universiteit Twente en Brijder volgen vanaf 1 november ...

Scholen strijden voor hoofdprijs in Cartoonbattle Jongeren & Alcohol


Tekendocenten van het Voortgezet Onderwijs in de regio's Achterhoek en Stedendriehoek worden uitgedaagd om met hun klassen deel te nemen aan de Cartoonbattle Jongeren & alcohol, zo meldt de GGD Gelre IJssel. De bedoeling is dat leerlingen hun mening over alcohol vormgeven in een cartoon. Van iedere deelnemende school ontvangen de drie...

Twijfels over bijbelaanbod in openbare school


Enkele ouders hebben vraagtekens geplaatst bij de toestemming van het openbare Staring College in Lochem aan een christelijke organisatie om in de school bijbels aan te bieden, zo meldt VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. Bestuurder Nico Woonink zegt dat de school hiermee wil laten zien dat openbaar onde...

Superhelden centraal in 57e Kinderboekenweek


AMSTERDAM (ANP) - De 57e editie van de Kinderboekenweek staat in het teken van heldenmoed. De week heeft volgend jaar van 5 tot en met 15 oktober plaats. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) maandag bekendgemaakt. Onder de leus Superhelden! - Over dapper durven zijn, wordt aandacht besteed aan de ...

Inkomens primair onderwijs ver beneden ministernorm


In het primair onderwijs zijn er volgens onderzoek geen inkomens die boven het gemiddeld ministersloon uitkomen, zo meldt de PO-raad. In tegenstelling tot andere sectoren kent het primair onderwijs weinig uitschieters. Jaarsalarissen boven 65.000 euro komen in deze sector slechts sporadisch voor. De Algemene Onderwijsbond heeft een inven...

Nieuwe NWO-subsidies "Rekenen in het primair onderwijs"


De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) nodigt wetenschappers uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor de nieuwe subsidies 'Rekenen in het primair onderwijs'. Het doel van deze subsidies is het onderzoek op het gebied van het rekenonderwijs in het primair onderwijs te stimuleren. De afstand tussen wetenschap en onderwijs...

Advocaten en juristen in het onderwijs richten vereniging op


Advocaten en juristen die zich intensief met onderwijsrecht bezighouden richten een vereniging op. De VARO, Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs, wil de kwaliteit van alle juristen die zich professioneel met onderwijsrecht bezighouden verhogen. "Het onderwijsrecht staat steeds meer in de belangstelling. He...

NOG Blog

De kunst van goed onderwijs

Normal_logo_kpc_groep

Het kabinet-Rutte IV is geïnstalleerd. De nieuwe gezichten op onderwijs zijn Robbert Dijkgraaf (OCW) en Dennis Wiersma (PO en VO). Alle reden om in het regeerakkoord te duiken en te kijken naar de richtingen die zijn uitgezet voor het onderwijs.

NOG Interview

Ophef om QR-code voor zwemles: ‘De zwemveiligheid komt in gevaar’

Normal_ophef_om_qr-code_voor_zwemles__de_zwemveiligheid_komt_in_gevaar_


Ouders moeten een QR-code laten zien om hun kind naar zwemles te brengen. Dat leidt bij sommige zwembaden tot ruzies of opzeggingen. Vanwege de strenge lockdown zijn moment...